Thailand Business Pages (Thailand trade)

บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด

ติดต่อเรา

บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
ที่อยู่ : 42/39 หมู่ 5 ซอยศิริชัย ถนนพุทธมณฑลสาย 5
ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130
เบอร์โทรศัพท์ : 02-420-9022,02-810-2541
โทรสาร : 02-810-2540
เว็บไซต์ : www.tmindustry.com
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

Slide Racking

ชื่อสินค้า :Slide Racking
รหัสสินค้า :SlideRacking

รายละเอียดสินค้า

SLIDE   RACK   เป็นชั้นวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆ   แต่มีขนาดชิ้นของเล็กหรือปานกลาง  เช่น  แม่พิมพ์  หรือเครื่องจักร  เป็นต้นมีความสะดวกต่อการหยิบจับชิ้นงานแผ่นชั้นสามารถเลื่อนเข้าออกได้ เมื่อต้องการขนถ่ายย้ายสิ่งของ  นอกจากนี้ยังให้ความปลอดภัยสูง  คือ  เมื่อมีการขนถ่ายย้ายสิ่งของชั้นใดชั้นหนึ่ง  ส่วนชั้นที่เหลือสามารถที่จะล็อคป้องกันมิให้ไหลออกมาได้(ใช้รอกใน  การยกเข้าออก)

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส SlideRacking Slide Racking
ถึง : บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร